11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG
Analiza rynku - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Analiza rynku - dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
Analiza rynku - Budowa oświetlenia ulicznego
Analiza rynku - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
Analiza rynku - Zakup i montaż czterech zestawów urządzeń do ćwiczeń
Analiza rynku - Zakup i montaż urządzeń na place zabaw
Analiza rynku - dostawa i montaż lamp solarnych
Analiza rynku-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Analiza rynku - Przebudowa drogi i budowa przepustów w gminie Olszewo-Borki
Analiza rynku - Wykonanie ogrodzenia boiska i placu zabaw w msc. Żerań Mały
Analiza rynku - zakup paliw płynnych
Analiza rynku - Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw
Analiza rynku - Oznakowanie szlaków turystycznych w ramach projektu
Analiza rynku - Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - Pielgrzymki autokarowe Częstochowa i Licheń 2014
Analiza rynku - opracowanie uproszczonego studium wykonalności
Drugi przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu
Analiza rynku - Organizacja imprez towarzyszących oraz ich promocja i reklama
Analiza rynku - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Analiza rynku - Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drężewo
Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu
Analiza rynku - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Analiza rynku - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi, wraz z mechanicznym obcięciem krawędzi na drogach gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - Zakup wideorejestratora zewnętrznego na potrzeby projektu „Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!