11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png
Analiza rynku - zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce), montaż, wyposażenie kontenera socjalno-biurowego
Analiza rynku - rzebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. gen. W. Sikorskiego (nr drogi 250928W), ul. Pisarki (nr drogi 250939W),ul. Marsowa (nr drogi 250945W)
Analiza rynku - Remont strażnicy OSP w Żerniu Małym
Analiza rynku - wykonanie usługi cateringowej dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego
Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Stepna-Michałki i Grabnik
Analiza rynku - Remont strażnicy OSP w Żerniu Małym
Analiza rynku - Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Kruki, Łazy, Rataje, Żebry-Ostrowy II
Analiza rynku - Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Kruki, Łazy, Rataje, Żebry-Ostrowy II
Analiza rynku - usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
Analiza rynku - Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Wyszel
Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
Analiza rynku - Zakup lamp oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem dla msc. Kordowo, Kruki, Żebry Stara Wieś, Rżaniec, Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki.
Analiza rynku - wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki
Analiza rynku - wykonanie robót geodezyjnych dla Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
Analiza rynku - wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki.
Analiza rynku - wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”
Analiza rynku - Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Analiza rynku - pracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Perosy’’, gm. Olszewo-Borki.
Analiza rynku - świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olszewo-Borki oraz umieszczania i sprawowania nad nimi opieki w schronisku dla zwierząt
Analiza rynku - Przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych
Analiza rynku - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki w latach 2019-2020
Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki w 2019r
Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki”
Analiza rynku - Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Stara
Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Drężewo ul. Dębowa gm. Olszewo-Borki’’
Analiza rynku - dostawa i montaż urządzeń fitness i wyposażenie placu zabaw
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!