11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG
Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Perosy’’, gm. Olszewo-Borki.
Analiza rynku - świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olszewo-Borki oraz umieszczania i sprawowania nad nimi opieki w schronisku dla zwierząt
Analiza rynku - Przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych
Analiza rynku - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki w latach 2019-2020
Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki w 2019r
Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki”
Analiza rynku - Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Stara
Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Drężewo ul. Dębowa gm. Olszewo-Borki’’
Analiza rynku - dostawa i montaż urządzeń fitness i wyposażenie placu zabaw
Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłączy w gminie Olszewo – Borki
Analiza rynku - Zakupu opraw oświetleniowych typu LED wraz z osprzętem dla Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - Zakupu opraw oświetleniowych typu LED wraz z osprzętem dla Gminy Olszewo-Borki
Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020
Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie – Borkach
Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Działyń, Grabnik, Łazy, Mostowo, Nakły, Wyszel i Żerań Mały
Analiza rynku - Emisja obligacji komunalnych Gminy Olszewo-Borki w 2018 roku
Analiza rynku - Przebudowa dróg gminnych w w gminie Olszewo-Borki
Analiza rynku - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Mostowo, Nakły, Przystań, gmina Olszewo - Borki"
Analiza rynku - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
Analiza rynku - WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYDRUK I DOSTAWA KALENDARZY NA 2018 ROK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH prowadzone w częściach
Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki"
Analiza rynku - dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wyposażenia Dziennego Domu Seniora w Olszewie-Borkach
Analiza rynku - Zagospodarowanie działki leśnej na potrzeby założenia obszaru parkowego w msc. Nowa Wieś, gm. Olszewo-Borki.
Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Olszewo – Borki
Analiza rynku - Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska
Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku na świetlicę wiejską w msc. Białobrzeg Bliższy, Wyszel, Zabiele Wielkie
Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2017 rok
Analiza rynku - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!