11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG
Analiza rynku - dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń (fitness) w msc. Białobrzeg Dalszy, Dobrołęka, Wyszel i Żebry-Wierzchlas w ramach środków funduszu sołeckiego na 2017 rok
Analiza rynku - wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Żebry Ostrowy na działce o numerze ewidencyjnym 49
Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Olszewo – Borki
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Grabowo, Grabówek, Grądzik, Łazy, Żebry Chudek, Żebry Stara Wieś, Żerań Duży, Olszewo-Borki, Stepna Michałki, gmina Olszewo - Borki”
Analiza rynku - Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na linii kolejowej nr 35 Ostrołęka –Szczytno w granicach administracyjnych gminy Olszewo-Borki, opracowanie metryk przejazdów oraz wykonanie pomiaru średniego dobowego natężenia
Analiza rynku -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020
Analiza rynku - Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Analiza rynku - zakup i dostawę pionowych znaków drogowych wraz ze słupkami
Analiza rynku - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Analiza rynku - świadczenie usług prawnych dla Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
Analiza rynku - dostawa paliwa do pojazdów służbowych dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych
Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki w okresie do 31 grudnia 2017r.
Analiza rynku - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki w latach 2017-2018
Analiza rynku - Budowa i modernizacja drogi w msc. Kordowo- Nożewo
Analiza rynku - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa i modernizacja drogi w msc. Kordowo- Nożewo”
Analiza rynku - Dostawa wraz z wbudowaniem destruktu asfaltowego na potrzeby poprawy warunków technicznych, istniejącej nawierzchni drogi gminnej ul. Mazurskiej w msc. Antonie, gmina Olszewo-Borki
Analiza rynku - Remont istniejących przepustów drogowych w drogach gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki w msc. Kruki, Białobrzeg Dalszy, Chojniki
Analiza rynku - Mechaniczne usuniecie pozostałości drzew, krzewów oraz nadmiaru ziemi z drogi gminnej w msc. Żebry Żabin, gmina Olszewo-Borki
Analiza rynku - zakup elementów do wykonania ogrodzenia działki wiejskiej w msc. Mostowo
Analiza rynku-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Analiza rynku - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo – Borki
Analiza rynku - Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 47 w msc. Rżaniec, gm. Olszewo – Borki
Analiza rynku - Przygotowanie terenu pod budowę parkingu naprzeciwko kościoła przy ul. 3-go Maja 33 w Olszewie-Borkach
Analiza rynku -Opracowanie dokumentacji do projektu Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki
Analiza rynku - wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Łazy
Analiza rynku - Rozbiórka budynku gospodarczego – zlewni mleka wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Analiza rynku - zakup i dostawa znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami
Analiza rynku - dostawa urn wyborczych w ilości 7 sztuk do lokali obwodowych komisji wyborczych celem prowadzenie czynności wyborczych
Analiza rynku - na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji następujących zadań
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!