11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2017 roku w obszarach: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w postępowaniu konkursowym, wraz z nazwą zadania, kwotą przyznanej dotacji oraz sumą uzyskanych punktów stanowi załącznik do zarządzenia.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!