11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Konsultacje społeczne - 2018 r.

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 listopada 2017 r. do dnia 20 listopada 2017 r. przy czym decyduje data wpływu.

Zarządzenie Nr 80/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia a adres: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!