11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Konsultacje społeczne 2020

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".


Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 15 listopada 2019 r. do dnia 26 listopada 2019 r. przy czym decyduje data wpływu.
Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 144/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020:
- elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - pisemnie na adres: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13 (przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, a nie data stempla pocztowego)
- faxem na numer 29 643 20 74,
- osobiście w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach.

Do pobrania:
Program współpracy na 2020 r
Załącznik Nr 2

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!