11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVI/120/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2020 roku oraz zaprasza do składania ofert.

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2020 roku

Wzór - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!