11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 14 października 2015 r. do dnia 27 października 2015 r. przy czym decyduje data wpływu.

Zarządzenie Nr 76/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pok. nr 8.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!