11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Przedłużenie terminu

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2016 roku z zakresu:

 

1) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

uległ przedłużeniu do dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 17/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wydłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2016 roku

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!