11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2015 roku w obszarach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Czytaj więcej...

Przedłużenie Terminu Rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert Na 2015 r.

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2015 roku z zakresu: 1) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej uległ przedłużeniu do dnia 27 marca 2015 r.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2014 roku oraz zaprasza do składania ofert. Zarządzenie Nr 3/14 do pobrania.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!