11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie-Borkach

Zadanie pn. „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie-Borkach” zostało zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres zadania obejmował budowę dwóch kortów tenisowych o nawierzchni betonowej z odwodnieniem przez odprowadzenie wód opadowych spadkami na teren zielony.

- wyposażenie boisk: słupki wraz z siatką do tenisa, stojaki, trybuny;

- budowę piłkochwytów,

- budowę oświetlenia solarnego,

- budowę parkingów,

- zakup i montaż stojaków rowerowych,

- zagospodarowanie terenu: min. nasadzenia drzew i krzewów,

Wartość wykonanych robót wyniosła 359.128 zł, w tym wartość dofinansowania: 190 141 zł.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!