11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Podpisanie umowy

Dnia 17 czerwca 2014 r. w Warszawie pomiędzy Gminą Olszewo-Borki a Samorządem Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy operacji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Olszewo-Borki” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane cztery zadania:

  1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami – Obrę Kordowo, Nożewo gm. Olszewo-Borki
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Dębowej, Słonecznej i Nadrzecznej w miejscowości Drężewo, gm. Olszewo-Borki
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami wzdłuż ulicy warszawskiej w miejscowości Grabowo i Olszewo-Borki , gm. Olszewo-Borki
  4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami obręb Białobrzeg bliższy, Kruki, gm. Olszewo-Borki.

Poprzez realizację projektu poprawią się warunki życia mieszkańców poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Olszewo-Borki.

Całkowita wartość operacji 5 737 268,99 zł

Wydatki kwalifikowalne 4 289 613,36 zł

Kwota dofinansowania 2 502 867,00 zł.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!