11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Dotacja dla Gminy Olszewo-Borki

Dnia 06.08.2014r. Gmina Olszewo-Borki otrzymała informację o przyznaniu dotacji w kwocie 25.000,00zł na realizację operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 tzw. małe projekty pn. “Ścieżki zdrowia w gminie Olszewo-Borki”. Projekt obejmuje realizację następujących działań:


1) msc. Olszewo-Borki – zakup i montaż urządzeń do zabawy na plac zabaw
2) msc. Olszewo-Borki, Przystań, Nowa Wieś – zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (tzw. trenażery, siłownie zewnętrzne)
 
Całkowita wartość zadania 80.194,00zł, termin realizacji do końca grudnia 2014r.
 
Głównym celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz umożliwienie poprawy jakości życia lokalnej społeczności, a tym samym poprawa atrakcyjności turystycznej i zwiększenie dostępności do miejsc pełniących funkcje sportowo - rekreacyjne poprzez utworzenie ścieżki zdrowia w postaci siłowni zewnętrznych w Olszewie - Borkach, Nowej Wsi oraz Przystani, w także urządzeń do zabaw dla dzieci w Olszewie – Borkach.


Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Woj. Mazowieckiego została podpisana 13.08.2014 r.

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!