11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zakup i dostawa środków chemicznych do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro: “Zakup i dostawa środków chemicznych do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach”


 
termin złożenia oferty – 18 kwietnia 2016r. do godz. 10:00
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!